İletişim
0 212 438 67 11

HİZMETLERİMİZ


İş Güvenliği Uzmanı

Gökay İsg Danışmanlık her biri konusunda tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan A, B, C sınıfı sertifikalı...

İşyeri Hekimliği

Gökay İSG Danışmanlık her biri konusunda tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sertifikalı İş Yeri Hekimleriyle...

İş Güvenliği Eğitimleri

Gökay İsg Danışmanlık, iş güvenliği uzmanlığı hizmetleri kapsamında verilen eğitimler
15.05.2013 tarihli...

Risk Analizi

Risk Değerlendirmesi, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin
belirlenmesi..

Acil Durum Planlama

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11-12.maddesi ve binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği...

Çalışma Süresi Hesaplama

ÇALIŞMA SÜRELERİ NASIL HESAPLANIR?
29.12.2012 tarihinde yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki,

İşyeri Ortam Ölçümleri

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne ve ilgili yönetmeliklere göre iş yerlerinde
termal konfor ve fiziki şartlar açısından..

Mobil Sağlık

Gökay İSG Danışmanlık olarak, ilgili mevzuat kapsamında belirtilen tüm

periyodik....

Sağlık Taramaları

6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre 1 Ocak 2013 tarihinden
itibaren tüm işyerlerinde

Periyodik Test ve Kontroller

İş Güvenliği yönünden yapılması gereken;
Asansör Periyodik Kontrolü,Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü...

Patlamadan Korunma Dökümanı

30.04.2013 Tarih ve 28633 Sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların
Tehlikelerinden Korunması...