İletişim
0 212 438 67 11

BİLGİ BANKASI


KANUN VE YÖNETMELİKLER

1  _) 4857 Çocuk ve Genç İşçilerin Çaliştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
2  _) 6331 Elle Taşima Işleri Yönetmeliği
3  _) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4  _) 6331 Asbestle Çalişmalarda Sağlik ve Güvenlik Önlemleri Hakkinda Yönetmelik
5  _) 6331 Askeri İsyerleri ile YGIGMUI Denetimi Teftisi ve Bu Isyerlerinde Isin Durdurulmasi HY
6  _) 6331 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çakismalarda SGOH Yönetmelik
7  _) 6331 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
8  _) 6331 Büyük Endüstriyel Kazalarin Önlenmesi
9  _) 6331 Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
10_) 6331 Çalisanların ISG Eğitimlerinin Usül ve Esasları HY
11_)6331 Çalişanlarin Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunmasi Hakkında
12_)6331 Çalışanlarin Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
13_) 6331 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda SGO HY
14_) 6331 Gebe veya Emziren Kadınların CSEO ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair-Yönetmelik
15_) 6331 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İSG Hakkında Yönetmelik
16_) 6331 İGU Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri HY
17_)6331 İs Hijyeni Ölçüm Test ve Analiz Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
18_)6331 İş Yerlerinde İşin Durdurulmasina Dair Yönetmelik
19_)6331 İş Ekipmanlarının Kullanımında SVG Şartlari Yönetmeliği
20_)6331 İSG Hizmetleri Yönetmeliği
21_)6331-İSG İle İlgili Çalışan-Temsilcisinin NSUEI Tebliğ
22_)6331-İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
23_)6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
24_)6331 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
25_)6331 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda SGO Hakkında Yönetmelik
26_)6331 Mesleki Eğitim Yönetmeliği 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ
27_)6331 Tozla Mücadele Yönetmeligi
28_)6331 Ulusal İSG Konseyi Yönetmeliği
29_)6331 Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği
30_)Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
31_)Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
32_)Biyolojik Etken Ekleri
33_)Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği