?leti?im
0 212 438 67 11

Neden Biz ?


  • ? G?kay ?SG Dan??manl?k ile ?al??t???n?zda ?? g¨ıvenli?i Uzman?, ?? yeri Hekimi ve Sa?l?k Personeli hizmetlerini tek tek veya farkl? kurulu?lardan almak yerine b¨ıt¨ın hizmetleri birden alabileceksiniz.

  • ? G?kay ?SG Dan??manl?k i? g¨ıvenli?i uzmanlar? ve i? yeri hekimleri i?verene i? yerinde al?nmas? gereken ?nlemler ile ilgili sadece ?nerilerde bulunmay?p uygulanmas?nda da destek olacakt?r.

  • ? G?kay ?SG Dan??manl?k ??veren ad?na Bakanl?klarla ilgili b¨ıt¨ın yasal s¨ıre?leri takip edecek ve i?verene raporlayacakt?r.

  • ? G?kay ?SG Dan??manl???n Hizmet verdi?i b¨ıt¨ın i? yerleri ilgili uzmanlara 7/24 ula?abilecektir